O firmie

Energia jest kluczowym czynnikiem w codziennych działaniach, a opłaty za użytkowanie energii stanowią istotny składnik wydatków każdej organizacji.
Zarządzanie energią pomaga w sposób strukturalny i systematyczny obniżyć zużycie energii, często poprzez zastosowanie bardzo prostych rozwiązań. Optymalizacja zużycia energii, zmniejsza obciążenie środowiska, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.

Usługi zarządzania energią

Nasze propozycje dotyczące zarządzania energią to rozwiązania, które kładą nacisk na efektywność ekonomiczną inwestycji, ponieważ nawet najlepsze rozwiązanie techniczne jest uzasadnione tylko wtedy, gdy przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Nasze usługi zarządzania energią obejmują:

  • podnoszenie efektywności energetycznej,
  • monitorowanie i zarządzanie energią,
  • zakup energii,
  • zarządzanie emisjami dwutlenku węgla,
  • zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii,
  • analiza potencjału odnawialnych źródeł energii,
  • zrównoważone parki biznesowe,
  • zarządzanie projektami budowy nowych źródeł energii,
  • opracowanie koncepcji zasilania różnego rodzaju obiektów,
  • opracowanie koncepcji rozwoju systemów energetycznych, w szczególności systemów ciepłowniczych.

Planowanie zarządzania energią rozpoczyna się od oceny rzeczywistego zużycia energii, a także od analizy, w jaki sposób i do czego się ją wykorzystuje, jaka jest jej jakość oraz ile to wszystko kosztuje? Wiedza o tym wszystkim daje wprawdzie jasny obraz stanu obecnego jednak bardzo niewiele mówi, czy stan ten jest optymalny.

Konieczna jest więc krytyczna analiza instniejącego stanu, rozważenie innych możliwości rozwiązań i podjęcie decyzji, która wpłynie na jakość pobieranej energii, jej wartość, stan środowiska, a nawet na jakość i koszty wytwarzanych produktów. Proces odpowiedzialnego zarządzania energią elektryczną rozpoczyna się w chwili przygotowania planów i urządzeń niezbędnych do monitorowania, analizowania i utrzymania kosztów i jakości energii w zakładzie.

Biuro Doradztwa Gospodarczego DORAGO
Ul. Limanowskiego 119, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel. +48 (62) 737 20 00; +48 (0) 502 460 420
NIP: 622-162-85-62 REGON: 251553351
Pozycja w EDG Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 16612

DORAGO Energetyka
Ul. Łączna 1, 63-520 Grabów nad Prosną
Tel. +48 (62) 730 57 27; +48 (0) 604 456 275
NIP: 622-129-02-29 REGON: 300790642
Pozycja w EDG Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - 1369